Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Overzichtsfoto via sociale media

Elk jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden van de vereniging zijn dan van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Tijdens deze ledenvergadering worden in ieder geval de verslagen van de bijeenkomst van het vorige jaar behandeld en het financieel en secretarieel jaarverslag.

Aankondiging

De aankondiging van de algemene ledenvergadering vindt plaats via de plaatselijke media en de social media Facebook en Twitter.

Stukken vergadering

Het financieel en secretarieel verslag van het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het komende jaar zijn voor leden op te vragen bij het secretariaat.

Reacties zijn afgesloten.