Vergaderingen Oranjevereniging

VergaderingElke maand wordt op de derde donderdag door het voltallige bestuur vergaderd. We bespreken de komende Koningsdag door onder andere het draaiboek door te nemen, de stand van zaken van de activiteiten af te stemmen en ook bekijken we de contacten met onze leden en sponsoren.

Het dagelijks bestuur komt minimaal één per maand bij elkaar, uiterlijk een week voorafgaande aan de bestuursvergadering. Van beide vergaderingen worden  verslagen gemaakt door de secretaris. Het verslag van het dagelijks bestuur wordt alleen onder de leden van het dagelijks bestuur verspreid.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Hervormd Jeugdcentrum aan de Vijverhof 20a in Hendrik-Ido-Ambacht.


Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Overzichtsfoto via sociale media

Elk jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden van de vereniging zijn dan van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Tijdens deze ledenvergadering worden in ieder geval de verslagen van de bijeenkomst van het vorige jaar behandeld en het financieel en secretarieel jaarverslag.

Aankondiging

De aankondiging van de algemene ledenvergadering vindt plaats via de plaatselijke media en de social media Facebook en Twitter.

Stukken vergadering

Het financieel en secretarieel verslag van het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het komende jaar zijn voor leden op te vragen bij het secretariaat.